Logistyka

Naszym głównym celem jest zapewnienie naszym klientom efektywności przepływu dóbr.

Na życzenie klienta przeprowadzamy analizę procesów logistycznych pod względem kosztów, czasu, bezpieczeństwa i wzajemnych relacji związanych ze specyfiką rynku, na jakim dana firma funkcjonuje.


Korzyści dla Klienta:
∙ usprawnienie systemu logistycznego
∙ redukcja kosztów
∙ wzmocnienie pozycji rynkowej
∙ zmniejszenie ryzyka biznesowego w przyszłości
∙ optymalizację zasobów
∙ łatwość adaptacji do nowych sytuacji rynkowych.


  KONTAKT    Biuro Spedycyjne w Krakowie

      Tel. (+48) 12 296 54 80


      Biuro Spedycyjne w Olsztynie

      Tel. (+48) 89 538 09 18